A Biblia üzenetei az évkezdés kapcsán

Az újévi számadást követő vágyak, tervezgetések lehetőséget adhatnak egy apologetikai-hitvédő beszélgetésre.

Egyrészt, nagyon sokan vágyunk egy jobb életre, és ez a jobb élet lehet a Menny lenyomata a lelkünkben. Tudjuk, hogy egy jobb világra vagyunk teremtve, és azt is, hogy mi is igazabbak lehetnénk annál, amit gyakran tapasztalunk. (Erről bővebben itt.)

Másrészt, ilyenkor sokan nyitottak a fejlődésre, változásra. Az önigazult ember nem jut el Istenhez. Sokszor Isten akkor szólítja meg az embereket, amikor nyitottá válnak arra, hogy az igazság kereséséért küzdjenek. Mivel a hiedelmeink feladása nehéz, még ha hamisak is, ezért sokan elutasítóak az őszinte beszélgetéseket illetően. De az év eleji fejlődés vágya kapukat nyithat ki.

Mit mond a Biblia a változásról, újrakezdésről, erőnk megújulásáról?

  1. (Isten) Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40:29-31)

A Biblia nem egy rózsaszín lányregény és nem illúziók gyűjteménye, hanem egészen kijózanítóan szól a valós életről: gyakran elfáradunk, sőt belefáradunk, ellankadunk. De Isten meg tudja újítani erőnket, ha Hozzá fordulunk nyomasztó, strapás vagy nehéz dolgainkkal. Mindenkor örülni, szüntelenül imádkozni, mindenért hálát adni, mindent megvizsgálni és a jót megtartani, a gonosz minden fajtájától tartózkodni, ez mozgásban tartja a Krisztus-követőt. (1 Thess. 5: 16-18, 21-22) Erre számíthatunk az új év tervezgetése közben is: Vele lesz erőnk, de ez a bizalom nem rest. Erőt ad, ha az Isten tervében szereplő jó ügyekért fáradozhatunk és a helyünkön vagyunk.

  1. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.(2Kor 5:17)

Az önmagával szemben is igényes embereknek ilyenkor gyakran eszükbe jut egy-egy rossz tulajdonságuk, melyeket meg szeretnének változtatni. Pál apostol arról írt, hogy indulhatunk tiszta lappal – Krisztusban –, legyen szó a családi fészek harmóniájáról, a munka gyümölcseiről, az emberi kapcsolódások minőségéről, az Istennel ápolt kapcsolatunkról.

Ez a tiszta lap nem csupán ígéret, de feladat is, hisz az új teremtmény kerüli a test cselekedeteit és így tapasztalhatja meg a Lélek gyümölcseit: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal. 5: 19-25).

  1. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. (Ézs 43: 18-19)

Az új év tartogathat egészen új lehetőségeket. Nem kell fennakadnunk az „nekem ez nem megy” típusú önkorlátozó hiedelmeken. Az új lehetőségekhez szükséges, hogy ne csak a „régi dolgokat” emlegessük, hanem merjünk az égiek szemszögével ránézni parány életünkre.

Ahhoz, hogy Isten újat cselekedjen az életünkben, néha használ, ha radikálisan és feltétel nélkül igyekszünk szeretni: egymást, az életet, Istent, munkát. (1 Kor.13: 4-13)

  1. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok – így szól az Úr –, és jóra fordítom sorsotokat: összegyűjtelek titeket minden nép közül; mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak – így szól az Úr –, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. (Jer 29:11-14)

Istennek terve van velünk, számít ránk. Jövőt és reményt akar adni. Ez nem jelenti azt, hogy problémamentes lesz, de ha bízunk Istenben, akkor tudhatjuk, hogy életünk jó kezekben van. Ez a bizalom viszont nem tétlen.

  1.  Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. (Róma 8:28)

Bármit tartogat is az Új Év, Istennek hatalmában áll azt javunkra fordítani. Isten a nehézségeket is fel tudja használni arra, hogy megszenteljen minket. Vegyük észre, hogy az ígéret azoknak szól, akik Istent szeretik. Jézus a főpapi imádságában azt mondta Istennek, hogyaz pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” Ha Istennel kapcsolatot tartok, már most részem lehet az örök életben (János 17: 3).

Engem megnyugtat egyrészt, hogy a kereszténység nem illúzió: alapfelfogása szerint Isten a teljes valónkban lát, elfogad és szeret minket. Másrészt, hogy az Istent szerető embernek békessége és bizonyossága lehet afelől, hogy jó kezekben van, reményteljes jövőt szánt neki Isten, és a keresztények nem egy szeszélyes és gonoszul önkényes Istent követnek. Ezzel a tudattal mondhatja az istenhívő a zsoltáríróval együtt, hogy “taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”


Felhasznált irodalom:

https://awefilledhomemaker.com/5-verses-pray-new-year/

https://www.thegospelcoalition.org/article/4-ways-to-approach-the-new-year-with-jesus

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.