Karácsony üzenete: megjelent a világ világossága

Karácsony előtt megjelennek a fények a fákon, az ablakokon, az épületeken. Sokan a fényekre csak díszítőelemként tekintenek ilyenkor, de a Fény igazából a Karácsony egyik legfontosabb szimbóluma is. A Karácsony egyik spirituális igazsága az, hogy a világ sötétsége fény után kiáltott, és a történelem egy pontján az Isten emberi alakot öltött, meglátogatott minket a fény a magasságból.Sokszor rádöbbenünk, hogy a világ mennyi sötétséget tartogat számunkra. „A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad.”- idézi a Jézus születését említő Máté 4:16 az ézsaiási prófétai szavakat. Ez a világ a Szabadító nélkül egy sötét hely. Mondhatják erre egyesek, hogy ez milyen negativisztikus. Milyen értelemben sötét a világ? A Bibliában a sötétség szó két dologra vonatkozik: jelentheti a gonoszságot, de vonatkozik a tudatlanságra is.

  • Egyrészt a világ tele van gonoszsággal és szenvedéssel. Jézus születését övező történetekben pl. szó van erőszakról, igazságtalanságról, a hatalommal való visszaélésről, szétszakított családokról, mérhetetlen gyászról. Mainak hangzik, nemde?
  • Másrészt a világ azért van sötétségben, mert nem tudunk eleget ahhoz, hogy az ember által okozott rosszat és szenvedést megszüntessük és kezeljük. És nem tudunk eleget ahhoz, hogy békében éljünk egymás mellett.

Az ember azért tapasztalja a spirituális/lelki halált, mert elvesztette az Istennel való igaz kapcsolatot – fejti ki Timothy Keller lelkész és író, és leírja a spirituális sötétséget:

  • értelem- és reményvesztettség
  • megkötöző (függőséghez vezető) és túlzó, féktelen vágyak
  • mély elégedetlenség, melyet nem lehet kielégíteni
  • szégyen, küzdelem az önazonossággal,
  • a változásra, javulásra való képtelenség.

A Jézust jóval megelőző prófétai szó, az Ézsaiás 9:2 szerint a sötétségben járók nagy világosságot láttak. Sokan elismerik hogy a sötétségben élünk, de sokan ringatják magukat abba az illúzióba, hogy mi magunk felül tudunk kerekedni rajta. Majd az állam segít, vagy az innováció, a technológia, a piac, a fellendülés, a fejlődés. De igazából nem tudjuk megszüntetni a világ sötétségét – vonja le a következtetést Vaclav Havel is, az első cseh államfő.

„Sem a technológia, sem az állam, sem a piac önmagában nem tud megmenteni a nukleáris konfliktustól, az etnikai erőszaktól, a környezet elpusztításától. Egy jó életre törekvés nem elegendő az emberiségnek ahhoz, hogy önmagát megmentse. Ehhez az Istenhez való odafordulás is szükséges. Az emberi faj állandóan elfelejti, hogy nem Isten”- tette hozzá Vaclav Havel.

A karácsony üzenete nem az, hogy mi képesek leszünk az egység és béke világát megteremteni. Épp ellenkezőleg, és ezért a Karácsony valójában az egyik legkevésbé szentimentális módja a világlátásnak- teszi hozzá Timothy Keller. A Karácsony egy nagyon is realista felfogásmódot tükröz egy olyan korban, melyben istenidegen és önmegváltást ígérő ideológiák sorozatos kudarcainak lehettünk tanúi. A Biblia nem ringatja az embert abba az illúzióba, hogy isteni közreműködés nélkül legyőzhetné a sötétséget. A kereszténység szerint a dolgok valóban olyan rosszak a Földön, mint amilyenek, de van remény és van út: Fényesség támad, és ez kívülről jön, hogy az ember el ne bízza magát.

„Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” – mondta Jézus. (Jn. 8:12)

Az a tény, hogy Isten megjelent emberként, az egy mindenkit érintő meghívó az Istennel való igazi és megélt kapcsolat helyreállítására. Az ember úgy találja meg az útját és úgy látja meg a valóságot, hogyha Jézus a fény számára.


Képek forrása: http://www.drawneartogod.com

Képek szerzője: Gwen Meharg.  Köszönöm!

Forrás: Timothy Keller: Hidden Christmas, 2016.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.