Tag Archives: A vallás egy jó üzlet

Egy erdélyi lelkész válasza arra, hogy “Az egyház egy jó üzlet” (2.rész)

Egy lelkész ismerősömet kértem meg, hogy a fenti vád gyülekezeti vonatkozásaira válaszoljon. Azzal már foglalkoztunk az 1.részben, hogy miért szükséges az Egyházak és egyházi szervezetek fennmaradásához pénzügyi keret. Most foglalkozzunk egy másik ellenvetéssel, hogy miért kell egyházfenntartói járulékot fizetni, vajon az 1%-nyi vagy sok esetben annál kevesebb befizetésünk és az adományaink nyomán felveti-e a gazdagság a papokat, lelkészeket? Az is felmerül sokakban kérdésként, hogy jogos-e, hogy az Egyházak állami támogatást kapnak? Erről csak közvetve beszélt a lelkész, de ki lehet olvasni a sorok között, hogy társadalmi feladatokat lát el: foglalkozik a hívek lelki jólétével, a gyermekek (és felnőttek) nevelésével, ünneppé teszi az ünnepeket és segít a gyászt elhordozni.

A vádaskodók egyrészt nem gondolnak bele, hogy az adományok nem csupán egy lelkész fenntartását fedezik, hanem templomot vagy gyülekezeti házat; fűtéssel, mosdóval, kántorral. Másrészt nem látnak bele a lelkészi tevékenységek sokszínűségébe, a működésük áldásos eredményeibe.

Egy pénzügyi szakember válasza arra, hogy “A vallás egy jó üzlet” (1.rész)

Dr. Szalai Zsoltot, a KEVE Társaság elnökét kértem, hogy segítsen választ adni arra a vádra, hogy a vallás csak egy üzlet. Fogyasztói társadalomban élve, néhány kortársunk mindenben a nyerészkedést és a csalást véli felfedezni a gyakorta megjelenő anyagias és kétkedő gondolkodásmód befolyása alatt.