Tag Archives: hitvédelem

A kereszténységet azért támadták és sodorták félre olyan sikeresen

A kereszténységet azért támadták és sodorták félre olyan sikeresen… mert a hívők képtelenek voltak megvédeni a hitet a támadásoktól annak ellenére, hogy a támadók érvei mélységesen hibásak voltak.”—William Wilberforce (a rabszolgatartás felszámolásáért sikeresen harcoló keresztény brit politikus, Real Christianity)

Szükséges-e megvédeni az oroszlánt? Ószövetségi példák hitvédelemre

A keresztényeknek fontos tisztán látni, hogy az Isten igazságának védelme (apologetika: a hit védelme és meggyőző képviselete) bibliai gondolat, azaz a keresztény hithez tartozó. Az apologetikát össze lehet téveszteni a kereszténységről való filozofálással. De vajon van-e létjogosultsága az olyan érveléseknek és megfogalmazásoknak, melyek a hitetlen emberek számára is elfogadhatóak, ezért nem mindig csupán a Bibliára és hitvallásra hivatkoznak? Olyan szellemi nagyságok is, minta a baptista lelkész Charles Spurgeon, és a holland teológus, újságíró és államférfi Abraham Kuyper is (látszólag) becsmérlő megjegyzéseket tettek az apologetikára. “Az oroszlánnak nincs szüksége arra, hogy megvédd, amikor támadják. Mindössze annyit kell tenned, hogy kinyisd a kaput, és kiengedd.” (Spurgeon) Sokan ezzel amellett érvelnek, hogy nem kell az apologetika. Kuyper pedig azt írta: “Az apologéták olyan védőharcosok, akik a mellvédet elhagyták és gyáva módra beásták magukat egy védősánc mögé.”